کتاب هندسه دهم را در این مطلب برای کلاس دهمی های عزیز منتشر کردیم در واقع همانطور که می دانید هندسه بخشی از ریاضی است که با زوایا ، اشکال و روابط آنها مربوط می شود این کتاب مختص رشته ی ریاضی فیزیک می باشد برای دانلود کتاب هندسه پایه دهم و خواندن ادامه بررسی آن به ادامه مطلب مراجعه کنید.

کتاب هندسه دهم

فصل ها و درس های کتاب هندسه دهم

کتاب هندسه کلاس دهم شامل 4 فصل می باشد و 87 صفحه دارد و همانطور که میدانید برای یک کتاب ریاضی 87 صفحه قطور نیست! در زیر می توانید فصل ها و دروس کتاب هندسه دهم را مشاهده کنید.

فصل اول: ترسیم های هندسی و استدلال
  1. ترسیم های هندسی
  2. استدلال
فصل دوم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن
  1. نسبت و تناسب در هندسه
  2. قضیهٔ تالس
  3. تشابه مثلث ها
  4. کاربردهایی از قضیهٔ تالس و تشابه مثلث ها
فصل سوم: چند ضلعی ها
  1. چندضلعی ها و ویژگی هایی از آنها
  2. مساحت و کاربردهای آن
فصل چهارم: تجسم فضایی
  • خط، نقطه و صفحه
  • تفکر تجسمی

دانلود کتاب هندسه پایه دهم

برای دانلود کتاب هندسه دهم از لینک های زیر استفاده کنید.