کتاب نگارش پایه دهم یکی از کتب مشترک میان همه رشته های این پایه می باشد در واقع کتاب نگارش یا انشا کتابی است که قواعد جمله بندی صحیح ، نگرشی متفاوت و سبک نوشتن را به دانش آموزان می آموزد امروزه زندگی برای بسیاری روزمره شده و همین امر موجب سرکوب شدن تخیلات و سبک نگرش بچه ها به دنیا می شود و گاهی این شرایط حتی عنصر خلاقیت را هم از اذهان دانش آموزان شیفت دیلیت می کند این کتاب شاید بتواند کمکی هرچند کوچک به دانش آموزان کند.
برای دانلود کتاب نگارش دهم و دانلود کتاب نگارش دهم در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

جلد کتاب نگارش پایه دهم

لیست فصل ها و دروس کتاب نگارش دهم

کتاب نگارش کلاس دهم شامل 8 درس و 126 صفحه می باشد اما نترسید! بسیاری از صفحات این کتاب عکس ها جای خالی(برای نوشتن انشا) و... می باشند و با نگاهی گذرا که به ان داشتیم کتاب ترسناکی به نظر نمیرسید!
پیش گفتار 7
ستایش 11
   درس اوّل: پرورش موضوع 12
کارگاهِ نوشت ن 19
هنجار نوشتار 1 23
حکایت نگاری 25
   درس دوم: عینک نوشتن 26
کارگاهِ نوشت ن 33
هنجار نوشتار 2 38
مَثَل نویسی 39
   درس سوم: نوشته های عینی 40
کارگاهِ نوشتن 47
هنجار نوشتار 3 54
شعرگردانی 55
   درس چهارم: نوشت ههای گزار شگون ه 56
کارگاهِ نوشتن 64
هنجار نوشتار 4 69
حکایت نگاری 71
   درس پنجم: نوشتۀ ذهنی ) 1( جانشین ساز ی 72
کارگاهِ نوشت ن 77
هنجار نوشتار 5 82
مَثَل نویسی 83
   درس ششم: نوشتۀ ذهنی ) 2( سنجش و مقایسه 84
کارگاهِ نوشتن 91
هنجار نوشتار 96
شعرگردانی 97
   درس هفتم: نوشتۀ ذهنی) 3( ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم 98
کارگاهِ نوشتن 105
هنجار نوشتار 7 109
حکایت نگاری 110
   درس هشتم: نوشته های داستا نگونه 111
کارگاهِ نوشتن 117
هنجار نوشتار 8 121
مَثَل نویسی 122
نیایش 123
شیوه نامۀ ارزشیاب ی 125
کتاب نامه 126

دانلود کتاب نگارش دهم

کتاب نگارش کلاس دهم هر چند تعداد صفحات زیادی دارد اما در مجموع به صورت یک فایل PDF به صورت کامل منتشر شده است برای دانلود آن می توانید از لینک های زیر استفاده کنید.
جعبه دانلود دانلود کل کتاب