کتاب ماجراهای من و درسام عربی دهم (خیلی سبز)

المژده مژده کتاب ماجراهای من و درسام عربی 1 خیلی سبز برای دهمی ها منتشر شد و انتظار ها به پایان رسید. این کتاب برای کسانی است می خواهند قواعد عربی به خوبی یاد بگیرند و معنی و کاربرد لغات توی متن را می آموزید و این کتا برای کساننی است که می خواهند 20 بگیرند (به گفته ناشر). قیمت این کتاب با تخفیف 20% ، 16000 تومان است (برای خرید پستی) اگر 20 می خواهید عجله کنید.


برای دانلود این کتاب به ادامه مطلب بروید...


توجه:فایل زیر تنها قسمتی از کتاب است!


دانلود کتاب ماجراهای من و درسام دهم