کتاب ادبیات فارسی دهم یکی از کتاب های مشترک همه رشته ها در پایه دهم می باشد این کتاب بر آموزش قواعد زبان فارسی همراه با حفظ معنویت تاکید دارد کتاب فارسی دهم 8 فصل و 166 دارد با نگاهی گذرا که به این کتاب داشتیم صفحه آرایی ساده و جالب و همچنین رنگ بندی نسبتا خوب این کتاب نظر ما را به خود جلب کرد.

برای خواندن ادامه نقد و بررسی و دانلود کتاب ادبیات فارسی پایه دهم به ادامه مطلب مراجعه کنید.

کتاب ادبیات فارسی پایه دهم

نقد و بررسی کتاب فارسی دهم

شایان ذکر است که کتاب فارسی دهم هجده درس دارد و در ادامه میتوانید نام هر فصل و درس هایش را مشاهده کنید.


فصل اول : ادبیات تعلیمی

 • درس 1 : چشمه و سنگ
 • درس 2 : از آموختن ننگ مدار

فصل دوم : ادبیات و سفر زندگی

 • درس 3 : سفر به بصره
 • درس 4 : درس ازاد (ادبیات بومی)
 • درس 5 : کلاس نقاشی

فصل سوم : ادبیات غنایی

 • درس 6 : مهر رو وفا
 • درس 7 : جمال و کمال

فصل چهارم : ادبیات پایداری

 • درس 8 : در سایه سار نخل ولایت
 • درس 9 : غرش شیران

فصل پنجم : ادبیات انقاب اسلامی

 • درس 10 : دریا دلان صف شکن
 • درس 11 : خاک آزادگان

فصل ششم : ادبیات حماسی

 • درس 12 : رستم و اشکبوس
 • درس 13 : گرد آفرید

فصل هفتم : ادبیات داستانی

 • درس 14 : طوطی بقال
 • درس 15 : آزاد (ادبیات بومی 2)
 • درس 16 : خیر رو شر

فصل هشتم : ادبیات جهان

 • درس 17 : سپیده دم 
 • درس 18 : عظمت نگاه

دانلود کتاب فارسی کلاس نهم

برای دانلود کتاب فارسی پایه نهم از لینک های زیر استفاده نمایید.