کتاب عربی پایه دهم چندی پیش توسط اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی کشور منتشر شد این کتاب از کتاب های رشته علوم انسانی می باشد عربی زبان قرآن و پنجمین زبان معتبر بین المللی است همچنین زبان فارسی و عربی امروزه روابطی ناگسستنی دارند بسیاری از کلماتی که ما روزمزه از آنها استفاده میکنید عربی هستند و آثار ادبی کشور ما با این زبان آمیخته است به همین دلیل یادگیری زبان عربی یکی از نیازهای غیرقابل انکار نسل جوان کشور می باشد.

برای خواندن ادامه توضیحات در مورد کتاب عربی دهم و دانلود کتاب عربی پایه دهم به ادامه مطلب سر بزنید.

کتاب عربی پایه دهم

فصل ها و دروس کتاب عربی دهم

کتاب عربی کلاس دهم هشت درس و 111 صفحه دارد از بخش های مفید دیگر این کتاب می توان المعجم (یا لغت نامه) را نام برد در زیر می توانید لیستی از دروس کتاب عربی دهم را مشاهده کنید.

اَلدَّرْسُ الَْوَّلُ
  ذاکَ هوَ اللّٰهُ + صِیَغُ الَْفعالِ + اَلتَّعارُ
اَلدَّرْسُ الثّانی
  إنَّکُم مَسؤولونَ + اَلَْعدادُ مِن واحِدٍ إلَی مِئَةٍ + فی مَطارِ النَّجَفِ
اَلدَّرْسُ الثّالِثُ
  مطَرَُ السَّمَکِ + اَلْفِعْلُ الثُّلاثیُّ الْمُجَرَّدُ وَالْمَزیدُ ) 1( + فی قِسمِ الْجَوازاتِ
اَلدَّرْسُ الرّابِعُ
  اَلتَّعایُشُ السِّلْمیُّ + اَلْفِعْلُ الثُّاثیُّ الْمَزیدُ ) 2( + فی صالَةِ التَّفتیشِ
اَلدَّرْسُ الْخامِسُ
  ﴿هذا خَلقُ اللّٰهِ﴾ + اَلْجُملَةُ الْفِعلیَّةُ وَا لِسْمیَّةُ + مَعَ سائِقِ سَیّارَةِ الُْجرَةِ
اَلدَّرْسُ السّادِسُ
  اَلْمَعالِمُ الْخَلّبَةُ + إعرابُ أجزاءِ الْجُملَةِ ا لِسْمیَّةِ وَالْفِعلیَّةِ+ فی الصَّیدَلیَّةِ
اَلدَّرْسُ السّابِعُ
  صِناعَةُ النِّفطِ + اَلْفِعلُ الْمَجهولُ + مَعَ مَسؤولِ اسْتِقبالِ الْفُندُقِ
اَلدَّرْسُ الثّامِنُ
  یا مَنْ فِ الْبِحارِ عَجائِبُهُ + اَلجْارُّ وَ الْمَجرورُ وَ نونُ الْوِقایَةِ + مَعَ مُشرِفِ الخَْدَماتِ --
اَلمُْعْجَمُ

دانلود کتاب عربی دهم

کتاب عربی کلاس دهم با فرمت PDF و درقالب مقدمه ، بخش اول و بخش دوم منتشر شده است با این حال شما می توانید با استفاده از لینک های زیر کتاب عربی پایه دهم را به صورت کامل یا بخش بخش دانلود کنید.