کتاب زیست شناسی دهم یکی از کتاب های رشته علوم تجربی پایه دهم می باشد که توسط سازمان تالیف به صورت رسمی منتشر شده است این کتاب به دو بخش زیر جانوری و زیست گیاهی تقسیم شده است که بخش اول زیست جانوری و بخش دوم زیست گیاهی می باشد در کتاب زیست شناسی پایه دهم از زیست در گذشت زمان گرفته تا ساختار سلول های جانوری و بافت های گیاهان را به صورت مفصل توضیح داده است.
برای دانلود کتاب زیست شناسی پایه دهم در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

کتاب زیست شناسی پایه دهم

سر فصل ها درس های کتاب زیست شناسی دهم

کتاب زیست شناسی کلاس دهم شامل هفت فصل می باشد که در زیر به ترتیب و شماره گذاری شده قابل مشاهده است.
  1. زیست شناسی دیروز، امروز و فردا
  2. گوارش و جذب مواد
  3. تبادلات گازی
  4. گردش مواد در بدن
  5. تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
  6. از یاخته تا گیاه
  7. جذب و انتقال مواد در گیاهان

دانلود کتاب زیست کلاس دهم

کتاب زیست شناسی دهم در سه فایل PDF مجزا و یک فایل PDF کامل منتشر شده است ه در جعبه دانلود زیر قابل مشاهده و دانلود می باشند.

همچنین می توانید از سایت کلاس ما به دانلود کتاب زیست شناسی پایه یازدهم اقدام کنید.