کتاب اقتصاد پایه دهم یک کتاب تازه تالیف است که برای رشته های ادبیات و علوم انسانی تهیه شده است این کتاب در پنج بخش بخش منتشر شده است. این کتاب به اموزش عناوین پر استفاده مربوط به اقتصاد و مقایسه آنها خواهد در پایه دهم خواهد پرداخت.
تصویر کتاب اقتصاد نهم
 

دانلود کتاب اقتصاد دهم

بخش های کتاب اقتصاد را می تواند به طور کامل از زیر دانلود کنید لینک آخر هم مربوط به دانلود کل کتاب می باشد.