فعالیت سایت ما برای کلاس دهمی های عزیزه اما با توجه به اینکه کانال کلاس دوازدهم تجربی هم داریم میتونید در اون عضو بشید در زیر میتونید کانال های مختلف تلگرام مارو ببینید.


کانال تلگرام دوازدهم تجربی


کانال تلگرام کلاس دوازدهم


کانال تلگرام دوازدهمی


کانال تلگرام کنکور دوازدهم 


در ضمن میتونید به مطلب کانال تلگرام پایه دوازدهم تجربی هم مراجعه کنید.