کتاب بانک سوال ریاضی و آمار دهم
کتاب بانک سوال ریاضی و امار یکی از کتاب های مجموعه مرشد مبتکران است که مختص رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی است از محتویات این کتاب می توان به درسنامه های کامل و سپس به سوالات پرکار و کنکوری اشاره کرد این کتاب یک کتاب کمک درسی مناسب برای ریاضی و آمار دهم می باشد...
فایل PDF زیر تنها بهشی از کتاب می باشد که به صورت رایگان توسط سایت رسمی این انتشارات منتشر شده است...