یادگیری لغات زبان انگلیسی

حفظ لغات زبان انگلیسی امروزه یک نیاز است از یک طرف برای تحصیل و از یک طرف برای ارتباط با با جهان! برای همین تعداد زیادی خواهان یادگیری لغات زبان انگلیسی هستند و می خواهند در مدتی اندک به حفظ لغات انگلیسی بپردازند تا بتوانند این نیاز ها را برطرف سازند ..!

در واقع کلمات زبان انگلیسی بسیار فرار هستند و کلمات بلا استفاده پس از مدت اندکی از ذهن جارو می شوند همین امر یادگیری کلمات انگلیسی را دشوار تر کرده است در این مطلب به معرفی روشی خواهیم پرداخت که بدون فراموشی بتوانید به راحتی کلمات زبان را یاد بگیرید.

شاید بسیاری از شما با این روش آشنا باشید در واقع این روش کدینک است! از فواید این روش این است که سرعت یادگیری کلمات در آن بسیار بالا است و احتمال فراموشی لغات در آن بسیار کمتر از روش های معمولی مطالعه است.

در واقع اگه شما زمان کدینگ کردن کلمات را داشته باشید بهتر است برای یادگیری کلمات انگلیسی و حفط لغات آن خودتان اقدام به کدینگ کنید اما اگر زمان آن را ندارید می توانید کدینگ های تهیه شده توسط اساتید این زمینه را دانلود و استفاده کنید.

بدانید که حفظ لغات زبان انگلیسی بسیار ساده است! فقط کافیست شروع کنید و به صورت ممتد قدم بردارید اینکه در یک روز 500 کلمه را حفظ کنید و فردا یادگیری لعات زبان انگلیسی را کنار بگذارید اشتباه است! شما باید کم کم پیش بروید و تعداد لغات معینی در روز حفظ نمایید و به صورت ادامه دار آنها را یاد بگیرید به تر است هر روز لغات روز قبل را نیز مرور کنید که این کار نیز وقت اندکی را خواهد گرفت.

امید وارم در حفظ لغات انگلیسی موفق باشید!